Өнім сүзгісі

Санаттағы өнімдер:

ТЗЛМ

TЗЛМ ток трансформаторлары нөлдік тізбекті токтарды түрлендіру арқылы үш фазалы кабельдің жеке өзектерінің жерге тұйықталуынан релелік қорғаныс тізбектерін қоректендіруге арналған. Трансформаторлар кабельге орнатылады: диаметрі 70 мм-ге дейін - ТЗЛМ-1, диаметрі 100 мм-ге дейін - ТЗЛМ-1-1 және TZLM-1-2.

Трансформаторлар ГОСТ 15150 бойынша 2 санаттағы «U» немесе «T» нұсқасында дайындалады және келесі шарттарда жұмыс істеуге арналған:

- теңіз деңгейінен биіктігі 1000 м артық емес;

- қоршаған ортаның температурасы кестеде келтірілген;

- қоршаған орта жарылыс қаупі жоқ, құрамында шаң, реактивті газдар және металл жабындары мен оқшаулауды бұзатын концентрациядағы булар жоқ (ГОСТ 15150 бойынша II типті атмосфера);

- жұмыс орны - кез келген.

Наименование параметра

         Значение       

Номинальное напряжение, кВ  0,66

Номинальная частота, Гц 

50

Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А 

140

Номинальное напряжение, кВ  0,66
Коэффициент трансформации  25/1

 

Климатическое исполнение

Рабочее значение температуры, °C

нижнее

верхнее

эксплуатация

транспортировка

эксплуатация

транспортировка

У

-45

-50

+45

+50

Т -10 -50 +55 +60

 

 

Тип реле Используемая шкала реле, А Уставка тока
срабатывания, А
Чувствительность защиты (первичный ток, А), не более
при работе с
одним трансформатором
при после-
довательном
соединен.
трансформ.
при параллель-
ном соеди-
нении двух
трансформ.
РТ-140/0,2
РТЗ-51

0,1–0,2
0,02–0,1

0,1
0,03

8,5
2,5

10,2
3,2

12,5
4,8

Наименование параметра

 Значение

Класс напряжения, кВ

0,66

Номинальная частота, Гц

50

Односекундный ток термической стойкости, А

20

Коэффициент трансформации

1/470

Диапазон эксплуатации трансформаторов по первичному току при работе с микропроцессорной защитой типа SEPAM 1000+, А

0,1-200